Sevimli dostunuz ile yurtdışına çıkmadan önce yerine getirmeniz gereken bazı şartların olduğu uygulama vardır. Her ülke için farklı kurallar olmakla birlikte Avrupa Birliği ülkeleri standart kuralları uygulamaktadırlar. Genel olarak Avrupa Birliği ülkelerine evcil dostunuzu götürmek istediğinizde uymak zorunda olduğunuz kuralların başında Kuduz Titrasyon Testi gelir ve bu testin sonucu aldıktan 3 ay sonrasına kadar evcil dostunuzu ülkelerine girişini kabul etmemektedir.


 

Yurtdışı Prosedür

Evcil dostunuz ile yurtdışına çıkarmadan önce yerine getirmeniz gereken bazı şartların olduğu uygulamalar vardır. Her ülke için farklı kurallar olmakla birlikte Avrupa Birliği ülkeleri standart kuralları uygulanmaktadırlar.

Genel olarak Avrupa Birliği ülkelerine sevimli dostunuzu götürmek istediğinizde uymak zorunda olduğunuz kuralların başında Kuduz Titrasyon Testi gelir ve bu testin sonucu alındıktan 3 ay sonrasına kadar evcil dostunuzu ülkelerine girişini kabul etmemektedirler. Bu durumda, eğer evcil hayvanınız ilk kez yurtdışına çıkacaksa, en az 4 ay öncesinde hastanemizden destek istemeniz gerekmektedir. Köpeğiniz kuduz aşısı yapıldığında kanda antikor oluşması yaklaşık 1 aylık süre gerektirir. Bu yüzden kan alınacak tarihten en az 1 ay öncesinde kuduz aşısının yapılmış olması gerekmektedir. Bu nedenle aşı uygulaması sonrası 1 ay beklemek gerekir. 1 ayın sonunda dostunuzdan alınan kan örneğinden çıkarılan kan serumu hekimimiz tarafından akredite bir laboratuvara gönderilir. Bu laboratuvarda sonuç gelmesi yaklaşık 1 haftayı bulabilir.

Akredite laboratuvardan alınan onaylı test raporu, onaylanma tarihinden 3 ay sonra olmak şartıyla ve yolculuğunuzdan 48 saat önce ilinizin gümrük  müdürlüğüne sevimli dostunuz ile birlikte giderek gerekli işlemlerin yapılması (A.B. Pet Sağlık Formu'nun alınması) sağlanmalıdır.

Bunun dışında yurt dışına çıkacak olan sevimli dostunuz mikroçip taşıması zorunluluğu bulunmaktadır. Köpeğinize veteriner hekiminiz tarafından takılacak olan mikroçip ve bu mikroçipin kimlik kartına yapıştırılan barkod numarası, kimliğin o evcil hayvana ait olduğunun ispatıdır ve atlanmaması gereken bir kuraldır.

Daha önce yurtdışına çıkmış ve kuduz titrasyon testi müspet olarak alınmış evcil hayvanların her yıl zamanında kuduz aşısının yenilenmesi durumunda sonraki yolculuklarda sizlerden tekrar kuduz titrasyon test sonucu istenmeyecektir.

Diğer önemli bir husus ise her havayolu şirketinin (eğer havayolu kullanılacaksa) pet transportu ile ilgili kuruma özel kurallarının olduğudur. Bu nedenle yolculuğunuzdan bir süre önce bilet almış olduğunuz firmayla irtibata geçerek taşıma kabıi ağırlık gibi hususlarda firma kurallarını öğrenmeyi kesinlikle unutmamalıdır.


 

Yurtiçi Prosedür

Sevimli dostlarımızın büyük çoğunluğu seyahat etmekten hoşlanmazlar. Bazen istemesek de evcil dostlarımızla ülkemiz içerisinde kara, demir ya da hava yolu ile yolculuk etmek zorunda kalırız. Bu durum bizler için olduğu kadar onlar için de stres kaynağı oluşturur. Ülkemizde toplu taşıma araçları ile yapacağınız seyahatler az çok farklılık göstermekle beraber belli kurallara tabidir.

Hava Yolu İle Seyahat. • En sık tercih edilen yöntemlerin başında uçak yolculuğu gelmektedir. Bunun için hava yolu taşıma şirketleri bazı sınırlamalar getirmiştir. Sevimli dostunuzu uçak kabinine alıp yolculuk yapmak istiyorsak köpeğinizi taşıma çantası ile birlikte tartıldığında 8 kiloyu geçmeme şartı aranmaktadır (+1 - 2 kg.lık limit aşımları hoş görülebilmektedir). Bununla birlikte sevimli dostunuzu taşıma çantası boyutları 23x40x55 cm. den (bu ölçülerde de kati denetim olmamakla beraber belirtilen ölçülerin fazla aşılmamasında fayda vardır) büyükse hava yolu firması sevimli dostunuzu kabinde yolculuk için kabul etmeyecek ve kargo bölümünde seyahati sağlanacaktır. Hava yolu firması uçuştan en az 15 gün önce aranılarak evcil dostunuz ile seyahati için rezervasyon yapılmalıdır. Sevimli dostunuz hava yolu ile seyahat için sağlık karnesinde özellikle kuduz aşısı olmak üzere bütün diğer aşılarının eksiksiz olmasıyla birlikte evcil dostunuza seyahate uygun olduğunu belirten veteriner hekim tarafından hazırlanmış sağlık raporu istenilmektedir. Bunların dışında evcil dostunuz yolculuk esnasında telaşlanıp heyecanlanıyorsa bunun için veteriner hekiminizin önereceği dozda sakinleştirici ilaçlar kullanılabilir.

Otobüs İle Seyahat. • Otobüs yolculuklarında ise taşıma şirketi ile yapacağınız görüşmeler, şoför ve muavin ile oluşturacağınız ikili ilişkiler sayesinde evcil hayvanınızın seyahat olanakları şekillenecektir. Bazı şirketler otobüsün içinde seyahate izin verirken bazıları ise bagajda gitmesini şart koşabilirler. Bagajda seyahat sevimli dostunuzun sağlığı için çok riskli olmasının yanında psikolojisini de bozacağından hastanemizce kesinlikle önerilmemektedir. Otobüs yolculukları uzun ve sarsıcı olacağı sevimli dostunuzun veteriner hekiminiz tarafından uygun görünen dozda sakinleştirici alması gerekebilmektedir. Bununla birlikte otobüs firmaları evcil dostlarımız için sağlık karnesinde özellikle kuduz aşısı ve veteriner sağlık raporu talep edebilmektedir.

Tren İle Seyahat. • Tren sevimli dostlarımız için ülkemizde en ideal toplu taşıma seçeneğidir. Evcil dostumuzun tren içerisinde aşırı gürültü yapmaması şartı aranmaktadır. Sevimli dostumuz yanınızda ayrı bir koltuk almak isterseniz TCDD %50 indirim uygulamaktadır. Bununla birlikte evcil dostunuzun taşıma çantası veya kafesinin diz üzerinde taşınabilecek boyutta olması istenilmektedir. Bunların dışında sevimli dostunuzun özellikle kuduz aşısı ile birlikte tüm aşılarının yapılmış olması ve veteriner hekim tarafından hazırlanması gereken ve evcil dostumuzun seyahat için herhangi olumsuz durum taşımadığını belirten sağlık raporunuzun olması gerekmetedir.


 

Kuduz Titrasyon Testi

Avrupa Parlementosu ve Avrupa Birliği Konseyi'nin 26.05.2003 tarihli 998/2003 sayılı düzenlemesiyle pet hayvanlarının ticari olmayan hareketlerine bazı kurallar getirilmiştir. Bunların başında Kuduz Titrasyon Testi gelmektedir. Kuduz Tirasyon Testi için köpeğinizden alınan kan örneği Avrupa Komisyonu tarafından yetkilendirilmiş olan ülkemizdeki tek akredite laboratuvara teslim edilecektir. Bu işlemlerden en az bir ay önce sevimli dostunuzun kuduz aşısının yapılmış olması gerekmektedir. Kan örneği, kanı alan veteriner hekimimiz tarafından hazırlanacak olan diğer belgelere akredite laboratuara elden teslim edilir. Sonuç 1 hafta içinde hastanemize gönderilmektedir. Yurt dışı  çıkış için test sonucunun belgelendiği günden itibaren 3 ay süresince beklenilmesi zorunludur. Bu test AB tarafından yapılması zorunlu ilan edilen bir uygulamadır. AB üye ülkelerine giriş yapacak olan sevimli dostlarımızın ülkelerinden hareket etmelerinden en geç 3 ay öncesine kadar antikor titrelerini belgelendirmelidirler.


 

Mikroçip Uygulama

Mikroçip sevimli dostlarımızın tüm bilgilerinin işlenebileceği bir kayıt oluşturma amacıyla geliştirilmiş, uluslararası standartlara uygun olarak deri altına implant edilebilen elektronik bir aygıttır. Mikroçip uygulaması pirinç tanesi büyüklüğündeki mikroçipin basit bir şekilde deri altına enjekte edilmesidir. Uygulama herhangi bir ağrı, acı yada lokal irritasyona neden olmaz. Sevimli dostlarımızda kayıp ya da çalınma durumlarında kimlik tespiti kolaylığı sağladığından mikroçip uygulaması büyük önem arz etmektedir. Avrupa Birliği pet pasaport yasası gereği yurt dışı çıkış işlemlerinde zorunlu hale getirilen mikroçip uygulaması hastanemizde rutin olarak uygulanabilmektedir.